Essensmodellen

Reduktion + Optimering + Produktivitet

WEBessens er en virksomhed, der sikrer at kundernes hjemmesider opfylder essentielle krav til sikkerhed, brugervenlighed og relevans

Det lyder måske lidt visionsløst, men det er nu ikke tilfældet. Jeg ser ofte hjemmesider, hvor helt essentielle ting ikke er i orden. Også selvom det er en hjemmeside, som der tydeligvis er lagt meget tid og mange penge i. Det kunne være ting som:

  • En hjemmeside der bruger cookies, men ikke indhenter brugerens samtykke. De bryder i så fald loven og risikerer en bøde. 
  • En hjemmeside hvor der straks når man åbner en side, så kommer den en irriterende pop-up, som man ikke kan klikke væk og som dækker for det, man gerne ville se.
  • En hjemmeside, hvor indholdet ikke er opdateret og hvor links ikke længere virker. Det kan ofte give anledning til forvirring og misforståelser hos brugerne. 

Der er utrolig meget "junk" på nettet, og jeg vil gerne via min mission bidrage til at virksomheder kan få hjemmesider, med orden i tingene, så deres hjemmeside ikke ender som endnu et stykke webskrald.

Gør mindre men bedre

Essentialisme handler om at gøre mere med mindre. Nettet er en utrolig kompleks platform. Hvis vi sørger for at begrænse os og skære det overflødige væk, så vil det vigtige helt naturligt træde frem. Vi kan nu fokusere på det essentielle, optimere det til perfektion, og som en gevinst af vores anstrengelser, så opnår vi mere og bliver mere produktive.

Når vi forenkler vores arbejdsgange og reducerer opgaven, bliver den overkommelig og løsningen bliver fyldestgørende. Det lyder nemt, men i praksis er det ofte svært at skelne det nødvendige fra det overflødige, og det kræver disciplin og skarpt fokus.

Min essentialistiske arbejdsmetoder er blandt andet inspireret af Greg MacKeowns bog Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less.