Essensmodellen

Reduktion + Optimering + Produktivitet

Gør mindre men bedre

Essentialisme handler om at gøre mere med mindre. Det meget bedre at have en lille enkel og velfungerende hjemmeside, som både du selv og dine kunder kan overskue.

Nettet er en utrolig kompleks platform. Hvis vi sørger for at begrænse os og skære det overflødige væk, så vil det vigtige helt naturligt træde frem. Vi kan nu fokusere på det essentielle, optimere det til perfektion, og som en gevinst af vores anstrengelser, så opnår vi mere og bliver mere produktive.

Når vi forenkler vores arbejdsgange og reducerer opgaven, bliver den overkommelig og løsningen bliver fyldestgørende. Hvis vi formår at bruge vores tid, penge og energi på det vigtigste i stedet for på “det hele”, så vil vi ofte opnå bedre resultater. Det lyder nemt, men i praksis er det ofte svært at skelne det nødvendige fra det overflødige, og det kræver disciplin og skarpt fokus.

Min essentialistiske arbejdsmetoder er blandt andet inspireret af Greg MacKeowns bog Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less.

Et par eksempler på essentialisme i praksis

Jeg sletter overflødig data, når jeg er færdig med det i stedet for at gemme alt. Det er meget nemmere at finde det billede, man skal bruge, hvis ikke det ligger sammen med 25 andre billeder, man ikke skal bruge.

Jeg laver procedurebeskrivelser for opgaver, jeg ofte gentager. Det kunne være en hastighedsoptimering på en hjemmeside, eller flytning en hjemmeside fra et webhotel til et andet.

Jeg forsøger altid at tilføje nye funktioner på hjemmesider med færrest mulige plugins eller programmering.

Jeg forsøger at automatisere løsninger, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, det f.eks. være automatisk backup og opdatering af hjemmesider.