Hjemmeside

Indhold + struktur + design

Når I skal have lavet en ny hjemmeside, er det vigtigt at få afklaret, hvilket indhold der skal være på siden og med hvilket formål.

Når det er på plads, er næste skridt at få lavet en hensigtsmæssig og logisk struktur på hjemmesiden, så brugerne kan finde det, der er relevant for dem.

Herefter kan vi lege med designet og det visuelle udtryk, så vi får jeres indhold præsenteret bedst muligt.

Til sidst skal der lægges en plan for opdatering og backup af hjemmesiden, så vi er sikre på at hjemmesiden fremadrettet er i topform, og at alt arbejdet ikke går tabt på grund af en dum fejl, uheld eller hackerangreb.

Udarbejdelse af struktur til hjemmeside

Sådan fungerer det

En aftale starter som regel ved, at I tager kontakt til mig, så drøfter vi jeres behov og muligheder. Vi kan også aftale et møde på mit kontor eller hos jer. Herefter vil jeg udarbejde et skrifteligt tilbud til jer. Ved helt enkle hjemmesider kan jeg ofte give et tilbud med det samme. I skal bekræfte skriftligt, at I vil tage imod tilbuddet. Herefter går jeg i gang. Når  jeg har et udkast klar til jer, bliver I kontaktet og herefter kan I komme med rettelser og tilføjelser. Jeg sørger jeg for at hjemmesiden "kommer i luften", når I har godkendt den.

Pris for en hjemmeside

Prisen på en hjemmeside kan variere meget alt efter, hvad I skal have lavet. Det er typisk tidsforbruget, der er den største udgift i forbindelse med udarbejdelse af en hjemmeside. Mine priser er baseret på de antal timer, jeg vurderer opgaven vil tage. Priserne for en komplet hjemmeside starter omkring 5000 kr + moms. Jeg fakturerer månedsvis bagud. Hvis hjemmesiden ikke er færdig ved månedens udgang, fakturerer jeg den del, der er udført.

Kontakt mig og lad os få en snak om jeres ønsker.